Årsredovisningar

    

   Årsredovisning för 2020 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2019 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2018 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2017 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2016 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2015 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2014 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2013 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2012 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2011 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2010 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2009 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2008 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2007 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2006 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2005 kan laddas ner här

   Årsredovisning för 2004 kan laddas ner här