Leverantörer

   Att förvalta fastigheten och dess värden är föreningens viktigaste uppgift. 
   För att göra detta tar vi hjälp av ett antal leverantörer, som tillsammans med oss medlemmar skall verka för en välskött och trevlig förening att bo i.

   Avtalsområde                      Leverantörer

   Ekonomiförvaltning               Fastighetsägarna

   Teknik/Fastighetsservice      Fastighetsägarna

   Städning                               Cleanday

   Service av hissar                  Kone AB

   Hushållssopor                       Solnakommun/SITA AB

   Snöröjning                            Cemi

   Trädgårdsskötsel                  Dirigo Fastighet

   Brandsäkerhet                      Hald & Tesch AB - BUS

   Nyckelservice                       Gerts Lås och Larm

   Branschorganisation             Bostadsrätterna