Styrelsen

   Syrelsen Brf Charlottenburg 2020/21

    

   Marie Wall Ordförande

   Melinda Darban Vice ordförande

   Niclas Andersson Kassör 

   Anne-Li Johansson Ledamot

   Maria Wallin Ledamot         

   Ardit Sulaj Suppleant   

   Anders Svensson Suppleant

   Thomas Agrell Suppleant

   Elisabeth Hervén Valberedning

   Björn Wallin Valberedning

   Stefan Larsson Auktoriserad revisor; Feiff Företagsrevision