Underhållsplan

   Under hösten 2015 upprättades en ny underhållsplan för att på bästa sätt planera framtida projekt som planeras under 2016 i samarbete med vår dåvarande förvaltare SBC.

   2018 reviderades planen och varvid budget och ekonomi detaljplanerades.

   2020 ska planen verifieras med vår nya förvaltare Fastighetsägarna för att sedan åter publiceras.

   Här finner ni underhållsplanen i light version.