Framtidsplaner

Framtidsplaner

Ny Underhållsplan - Under hösten 2017 reviderades vår underhållsplan för att på bästa sätt strukturera framtida projekt som planerades i sammarbete med dåvarande förvaltare SBC, under 2020 planeras en revidering av planen tillsammans med vår nya förvaltare Fastighetsägarna. Dessutom ska styrelsen gå igenom budgeteringen av underhållsplanen för att optimera finansieringen av densamma.

Under 2020 fortsätter projektet Fiberanslutning – Föreningen har tidigare fått in offert förslag från ComHem, STOKAB, IP-Only, Telia och Stockholms stadsnät. Styrelsen har gjort en första gallring där vi tittat på funktion, utförande, kostnad och genomförande och beslutat att gå vidare med de två leverantörer som hade bästa förslagen. På föreningens årsstämma 2019 beslutades att skjuta fram eventuell fiber plan för att nyttja vårt gruppavtal med Comhem till fullo.