mäklarinformation

Föreningen

Fastighetens adress: Östervägen 16, 169 52 Solna
Föreningens postadress: Brf Charlottenburg, Östervägen 16A Bv, 169 52 Solna

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och bildades 1994.
Fastigheten Städet 1, i Råsunda församling förvärvades 10/12 1998.

Föreningens organisationsnummer är 769600-1739.
 

Fastigheten

Fastigheten byggdes 1945 och består av 54 lägenheter, varav 1 hyresrätt samt 5 hyreslokaler. Lägenheternas sammanlagda yta är på 2960 kvadratmeter. En lokal i markplanet på 175 m2 hyrs ut till Solna Kommuns "Aktivitetshus Östervägen", övriga uthyrda lokaler är i huvudsak kontor/förråd.

Fasaden, balkonger och yttertaket renoverades 1970.
Fönsterbågarna målades utvändigt under sommaren 1999.
Vatten- och avloppsstammarna byttes under 2001-2002.
Tomten friköptes februari 2004.
Elstammarna byttes våren 2005.
ComHem-nätet uppgraderades till 3-hålsuttag maj 2005.
Trädgården planerades och planterades om under 2006.
Trapphuset målades under våren 2006.
Hisskorgarna renoverades under augusti 2006.
Ventilationssystemet genomgånget och certifierat genom OVK juni 2006.
Fönsterbyte genomfördes 2008/2009.
Renovering av tvättstuga genomfördes våren 2010.
Byte av fjärrvärmecentral våren 2012 och nya termostater till radiatorer sommaren 2012.
Övernattningsrum färdigställdes sommaren 2012.
Byte av belysning  itrapphus 2012.
Uppfräschning av uthyrd lokal i källare samt källargång utanför tvättstuga 2013.
Målning taknockar 2013.
Dagvattenrör och brunnar utbytta på framsidan av huset sommaren 2015.
Genomgång och enklare renovering av rökluckor hösten 2015.
Renoverat hyreslokal hösten 2015.

Renovering entréer och ytterdörrar 2017

Renovering återvinningskärl 2017

Delrenovering hiss 16 A 2018

Byte ventilationsfläkt 16 A 2018

Dränering av husgrunden 2019
Ventilationssystemet besiktat och certifierat genom OVK juni 2019

Nya ventilationsfläktar samt injustering system 2020

Nya maskiner i tvättstuga 2020


Planerat underhåll:
Renovering ventilation lägenheter efter OVK beslutat 2020

Renovering horisontella avloppstammar källare plan 2020

Besiktning yttertak och balkonger inför planerad renovering plan 2020

Renovering källare plan 2021

 

Energideklaration 2018

Hittar du här

Antalet bostadslägenheter fördelar sig enligt följande:
14 st 1,5 rum och kök 20 st 2,5 rum och kök
10 st 2 rum och kök 10 st 3 rum och kök

Medlemskap

I avgifterna ingår: Värme, vatten, tvättstuga, vindsförråd, Bredband 100, digital-TV-Silver, samt telefoni via ComHem.

Gemensamma utrymmen som innehavaren kan utnyttja: tvättstuga och cykelrum.

Övernattningsrum finns för uthyrning - se informationen under "Medlemsinformation" för mer detaljer.

Pantsättningsavgift uttas av Förvaltaren med 1% av basbelopp.
Överlåtelseavgift uttas av Förvaltaren med 2,5% av basbelopp och betalas av köparen.


Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar enligt stadgarna. Blankett för medlemsansökan hittar du här

Ingen minsta %-sats finns beslutad för delat ägande men den som äger lägenheten ska ha för avsikt att bo i den.
Medlemskap beslutas från fall till fall av styrelsen och kan tas vid behov av styrelsen utanför ordinarie styrelsemöte.
Vi ber dock om förståelse för rimlig hanteringstid.
 

Ekonomi

Årsredovisningar för aktuella sffror avseende taxeringsvärdet, fastighetsskatt/kommunal avgift, lån, fonder och kapital.
Årsredovisningar hittar du här.
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
Inga höjningar av månadsavgiften är i nuläget planerade (2020-05-01).

Prisbasbelopp = 47 300 kr för 2020.

 

Förvaltning och fastighetsskötsel

Fastighetsägarna svarar för föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning inklusive panthantering från och med 1/1-2019.

Hjälp oss gärna förbättra informationen på denna sida genom att maila styrelsen och berätta vilken information du saknar!