Medlemsinformation

Välkommen till Brf Charlottenburg

Styrelsen hälsar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg och hoppas du kommer att trivas i vår förening. För att underlätta för dig att komma tillrätta i föreningen har vi sammanställt denna information.

Du är en del av föreningen

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi själva gör det till. Att äga en bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa. Exempel kan vara att inte bara gå förbi om du ser något skräp utan att plocka upp det, vattna om du ser att blommorna utanför portarna behöver det osv. Alla kan hjälpa till på sitt sätt.

Om du har tankar, idéer eller förslag på förbättringar så kontakta gärna styrelsen via e-post eller kontakta någon av styrelsens medlemmar. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i entréerna och på hemsidan.

Bostadsrättsföreningens styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året och namnen på nuvarande styrelsemedlemmar finns angivna på anslag i entréerna.

Förvaltare

Bostadsrättsföreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av Fastighetsägarna.

Kontakt:

Kundservice för felanmälan och övriga frågor

Måndag - torsdag  07:00-16:00
Fredag                   0700:15:00      08-617 76 00
kundservice@fastighetsagarna.se

 

Akuta fel övrig tid    08-657 64 50

Har du ett brådskande ärende efter kontorstid eller på helger och röda dagar, kontakta jouren på 08-657 64 50.

Vid akut fara för väsentlig skada på fastigheten skall alltid den tekniska förvaltaren kontaktas på jourtelefon. Dock är kostnaden för en jourutryckning belagd med en hög avgift, så vi vill undvika onödiga utryckningar. Ex. Översvämning är alltid ett akutärende.

Vilka ingår i fastighetsjouren

Vår fastighetsjour består av mycket kompetenta servicetekniker från företag som vi har kontrakterat i nära samarbeten. Vare sig du väljer att gå via din kontakt här på Fastighetsägarna Service ser vi till att du får hjälp snarast möjligt

 

Hyres och avgiftsfrågor

Måndag - torsdag  08:00-17:00
Fredag                   0800:16:00      08-617 76 00

 

Tekniska frågor

Måndag, onsdag, fredag 09.00-11:00   08-617 75 76
 ­

Avgift till föreningen

Månadsavgiften fastställs av styrelsen årligen. Den ska täcka föreningens utgifter. Avgiften skall vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast dagen före månaden den avser. Kontakta förvaltaren om du inte fått avier utskickade. Du kan även betala din avgift via autogiro, det kan ske via din bank,

 

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt/hyresrätt

Nya uppdaterade stadgar för föreningen antogs vid årsstämman i maj 2018. De nya stadgarna innebär bl. a. att avgift för andrahandsuthyrning av lägenhet i föreningen kan tas ut. Styrelsen har beslutat att tillämpa denna möjlighet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att en avgift kommer att tas ut av föreningen vid andrahandsuthyrning av lägenhet som påbörjas från och med den 1 januari 2019 eller därefter. Vår förvaltare ombesörjer det avgiftsuttaget.

Andrahandsuthyrning ansöks skriftligen hos styrelsen. Varje ansökan prövas och för att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har beaktansvärda skäl, exempelvis:

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort

Utlandstjänstgöring

Provbo ett samboförhållande

Uthyrningen sker med högst sex månader i taget.

Om du får tillstånd av styrelsen att hyra ut i andrahand, tänk på följande:

Du är ansvarig för att månadsavgiften/hyran betalas

Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra

Mall för ansökan andrahandsuthyrning.

Upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet. Styrelsen rekommenderar att använda sig av ett riktigt förtryckt avtal för andrahandsuthyrning. Avtalsmall finns på Fastighetsägarnas webbplats

 

 

Bredband och TV

Föreningen har ett gruppavtal med Comhem läs mer under Avtalsinfo Comhem

OBS. Den 8:e September 2020 blir alla TV kanaler digitala och det analoga utbudet försvinner, hur påverkar det dig?

 

 

Tvättstugan

Finns i B-porten med ingång från bottenvåningen. För att kunna tvätta måste tid bokas med tvättlås via bokningstavlan utanför tvättstugan. Du får överta nyckel och tvättlås från föregående lägenhetsinnehavare. Vid förlust av nyckel eller kolv står lägenhetsinnehavaren för nyanskaffning och kostnad för detta.

Observera att en tid som inte utnyttjas får ”övertas” 30 minuter efter utsatt tid. Tumlare och torkskåp får utnyttjas 40 minuter efter din tid.

Det är viktigt att filter i torktumlaren rengörs efter varje torkning. Gör rent efter dig, så att nästa person inte behöver börja med att städa efter dig. Fel på maskiner skall omgående anmälas till vår förvaltare. Sätt upp en lapp när du gjort det, så att andra blir informerade.

 

Nycklar

Varje lägenhet har tilldelats tre portnycklar och en så kallad husmorsnyckel (den nyckel som går till tvättstugedörren och till vinden) . Det är väldigt viktigt att du som nyinflyttad får samtliga nycklar av den tidigare ägaren. Två nycklar för låskolven för bokning av tvättstugan är också utdelade till varje lägenhet.

 

Sopor och återvinning

Observera att sopkärlen på framsidan endast får användas till hushållssopor(brännbart hushållsavfall).

Övriga sopor, Plast, kartong, wellpapp, flaskor och annat får slängas på särskilda återvinningsstationer eller anläggningar.
Det finns bra information om detta på www.solna.se

Ställ aldrig ut soppåsar utanför din dörr, det både luktar illa och är brandfarligt.

­

OBS! Det är inte tillåtet att ställa något i gångarna på vinden, i källaren eller i övriga gemensamma utrymmen.

Om du tillfälligt behöver ställa undan möbler inför exempelvis en lägenhetsvisning kan du få låna ett vindsförråd, kontakta i så fall styrelsen.

 

Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Föreningen har också små källarförråd som några få använder. Det pågår en diskussion om vi kan använda dessa utrymmen till något annat som fler har nytta av.

 

Övernattningsrum

Vi har ett övernattningsrum bredvid tvättstugan som bostadsrättsföreningens medlemmar kan hyra åt sina gäster som kommer på besök, se mer information på hemsidan.

 

Cyklar

Cyklar kan ställas i ställ utanför entréerna och i två cykelrum i källaren. Det närmast källardörren är avsedd för aktiv användning, dvs du som använder din cykel varje dag eller flera gånger per vecka. Du som vet med dig att du använder din cykel mer sällan använd det andra cykelrummet som är lite längre in i källarkorridoren nästan vid tvättstugan eftersom det annars fort blir väldigt fullt och ”kaos” i det aktiva cykelrummet.

 

OBS! Cykelrummen är ej till för förvaring av mopeder eller motorcyklar.

 

Hemförsäkring

Om skada på fastigheten uppstå genom olyckshändelse i någon lägenhet så har föreningen en fastighetsförsäkring som täcker föreningens kostnader. Det finns dock en självrisk till ett basbelopp som den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan bli skyldig att betala. För att eliminera denna risk bör den enskilde ta en tilläggsförsäkring till den ordinarie hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vad din försäkring täcker för skador.

 

Namnskylt

Kontakta Förvaltaren om du inte fått ditt namn på dörren och på anslagstavlan i entrén inom en vecka efter inflyttning.

 

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att montera parabolantenn på fasad, yttertak eller balkong, dvs på fastighetens utsida.

 

Blomlådor

Det är på egen risk man hänger sin blomlåda på utsidan av balkongen. Skulle olyckan vara framme är det du som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst som är ansvarig. Tänk på att blomvatten kan rinna ner på din grannes balkong eller på förbipasserande.

 

Fågelmatning

Det är inte tillåtet att mata fåglarna i närheten av fastigheterna då resterna från matningen lätt drar till sig t.ex. råttor.

 

Brandsäkerhet

Innehavare av byggnad är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand.

Detta innebär att följande måste beaktas inom föreningen:

Det är absolut förbjudet att ställa tillhörigheter i trapphuset. Tänk på att om det börjar brinna och det samtidigt blir strömlöst i trapphuset ska man kunna ta sig ut i ett totalmörker – saker som står i vägen kan utgöra en direkt livsfara vid nödutrymning. Detta kan också hindra ambulanspersonal att ta sig fram i trapphuset om någon behöver hjälp.

 

Observera att Barnvagnar och cyklar inte får stå i trapphuset eller entréerna på grund av brandrisken, för att de hindrar fri väg och för att de kan avge väldigt giftig brandrök.

 

Botrivsel

Tänk på att ditt golv är grannens tak och att dina väggar också är någon annans väggar. Visa alltid respekt genom att tänka på ljudnivån och då framför allt mellan 22:00 – 07:00. Undvik att använda diskmaskin eller tvättmaskinen under dessa tider. Om du planerar fest brukar det upplevas som en fin gest om det meddelas i förväg, t.ex genom ett anslag i porten. Observera dock att detta inte ger dig rätt att störa, utan du måste fortfarande visa dina grannar hänsyn och om någon ber dig sänka ljudvolymen också göra detta.

 

Att bo i en bostadsrättsförening förutsätter:

Att engagera sig i föreningen och bidra till att vi har det fint både inne och ute på våra gemensamma utrymmen

Solidaritet mot föreningen och sina grannar

Förståelse för och efterlevnad av utfärdande bestämmelser, så som trivselreglerna

Tolerans och hänsynstagande de boende emellan

 

Till sist vill vi än en gång önska dig varmt välkommen i vår fina förening och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss,

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Charlottenburg

Solna 2020-07-01

För utskrift i Pdf tryck här: Välkomstbrev Brf Charlottenburg